הרעש והשלכותיו על השמיעה: 

הרעש הוא תוצר של החיים המודרניים והוא קיים בכל מקום בעיר, בכפר ואפילו בביתנו השקט. רעש הוא קול לא רצוי והפרעה סביבתית שעלול לגרום לנזק בלתי הפיך כאשר הוא עובר עוצמות מסוימות .רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש הולכת וגדלה וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף ועל הנפש של האדם.

תופעות שליליות לרעש מזיק:

רעש מזיק פוגע בבריאות ובאיכות החיים ועלול לגרום לתופעות שליליות כגון:

*     עצבנות ואי שקט

*     עייפות ומתח

*     עליה בלחץ דם

*     ירידה בשמיעה

*     זמזום מתמשך באוזן – טינטון (טיניטוס)

 מפלסי רעש עיקריים:

חוזק הקול נקבע ע"י דציבלים. (DB). הקול החלש ביותר שניתן לשמוע יהיה בעל ערך 0DB. סף הכאב יהיה בחוזק של 120DB. ככל שהקול יהיה חזק יותר, הנזק הקבוע לשמיעה יהיה מהיר יותר. למעלה מעוצמת רעש של 85DB שימוש במגיני שמיעה חובה ע"פ חוק.

מאמר של אייל משה – מעבדה למדידות רעש: שימוש בציוד מגן אישי

הקדמה:
במפגש עם עובדים בתעשיה עולה כל פעם הצורך להדגיש את החובה החוקית להשתמש בציוד מגן אישי.
הדבר נכון בעיקר כשמדובר במקומות בהם שורר "רעש מזיק" כהגדרת תקנות הבטיחות בעבודה.

תקנות הבטיחות בעבודה – ציוד מגן אישי תשנ"ז

כדי לרענן את הזיכרון להלן תמצית דרישות תקנות אלה:

 1. חובת המעביד – לספק ציוד מגן אישי, כמפורט בתוספת, ויפקח על השימוש בו .
 2. חובת ממונה על העבודה –
 • ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.
 • נתגלה בציוד פגם או נזק, ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מידית של ציוד חליפי תקין לעובד.
 • ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו .
 1. חובות העובד – עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב :
 • להשתמש בו בהתאם ליעודו.
 • להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו.
 • להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה כשנתגלה בו פגם או נזק לשם החלפתו.
 1. עובד עצמאי – יצטייד בציוד מגן אישי, ישתמש בהתאם להוראות תקנות אלה וידאג לאחזקתו ולתקינותו.
 1. ציוד משומש – לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד : משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת השמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.

חזרה לשיגרת חיינו

דרישות התקנות :

ציוד מגן אישי הוא חובה בהתאם להגדרת התקנות. הוא יסופק על ידי המעביד. הציוד יענה על דרישות העבודה ויותאם אישית לעובד.

חל איסור על שימוש בציוד מגן אישי משומש.

שימוש בציוד מגן אישי בהתאמה אישית

כאמור ציוד המגן הוא אישי ולא משמש גם עובדים אחרים.

כאשר ציוד המגן האישי הוא בהתאמה אישית העובדים אחראים עליו על נקיונו ותחזוקתו.

חשוב ביותר להדגיש שההתאמה האישית מעודדת את העובדים להשתמש בציוד מגן זה.

מעקב רב שנים הוכיח שאכן כך הדבר.

לאור היתרונות המצוינות לעיל מומלץ להעדיף שימוש בציוד מגן אישי בהתאמה אישית על שימוש בציוד מגן אחר.